การวางอวนปลาการวางอวนจับปลาของชาวประมงพื้นบ้านเกาะยาวนั้น เน้นการจับแบบอนุรักษ์ คือ ใช้อวนที่ตาอวนมีขนาดใหญ่เพื่อจับเฉพาะตัวที่มีขนาดใหญ่และใช้อวนให้เหมาะสมกับการจับปลาแต่ละชนิด ในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้น อวนมีชนิดเดียวและสามารถจับปลาได้ทุกอย่าง แต่ในความเป็นจริงแล้ว สัตว์น้ำแต่ละชนิด มีอวนเฉพาะในการจับสัตว์น้ำชนิดนั้น เช่นอวนกุ้งจะไม่เหมือนกับอวนที่ใช้จับปลาหรือจับปู ซึ่งจะสามารถแบ่งชนิดของอวนที่ใช้จับปลาได้ดังนี้

1. อวนจับปลาขนาดใหญ่ ใช้อวนขนาดตา 4 นิ้ว ขนาดของผืนอวนกว้างและยาวมาก วางอวนติดหน้าดิน 2. อวนปลาเสียด (ปลาต้าหลัง) ใช้ขนาดตาอวน 4 นิ้ว เป็นอวนด้ายเนื้อสีเขียว ใช้ลอยอวนดักปลาบนผิวน้ำ
3. อวนปลาหมกหรือปลากระบอกขนาดใหญ่ ใช้อวนเอ็นขนาดตาอวน 3.5 นิ้ว วางอวนจับปลาหน้าดิน
4. อวนปลากระบอกขนาดเล็ก ใช้อวนเอ็นขนาดตาอวน 2.7 ซม. วงอวนหน้าดิน บริเวณน้ำตื้น
5. อวนปลาทราย ใช้อวนขนาดตาอวน 2.7 ซม. วางอวนหน้าดิน
6. อวนปลาหลังเขียวหรือปลาต้าหมัน ขนาดตาอวน 2.7 ซม. วางอวนผิวน้ำ

     

ในการวางอวนจับปลานั้น อวนปลาบางชนิดต้องจับตอนกลางคืน เช่น อวนปลาเสียด เป็นต้น บางชนิดจับในตอนกลางวัน หรือตอนกลางคืน สิ่งที่เกี่ยวข้องที่สำคัญอีกอย่างคือ สภาพน้ำขึ้น น้ำลง น้ำใหญ่หรือน้ำตายก็มีส่วนสำคัญในการที่จะวางอวนจับปลา

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะออกไปร่วมกิจกรรมการวางอวนปลาได้ โดยเฉพาะการวางอวนจับปลาขนาดเล็ก เช่น การวางอวนจับปลากระบอกจะได้รับความนิยมมาก