ชื่อ กลุ่มทำผ้าบาติค
ที่อยู่ ตำบลเกาะยาวน้อย   ประเภทการท่องเที่ยว วิถีชีวิต


 

การทำผ้าบาติก การทำผ้าบาติกของเกาะยาวนั้น เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้าน เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ปัจจุบันในตำบลเกาะยาวน้อยมีการทำผ้าบาติกอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแม่บ้านท่าเขา หมู่ที่ 4 กับกลุ่มแม่บ้านริมทะเล ได้ผ่านการพัฒนาฝีมือจนทำให้ผ้าบาติกจากเกาะยาวได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เป็นสินค้าที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยาวซื้อเป็นของที่ระลึก ทั้งเป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าตัดเสื้อ หรือนำไปใส่กรอบเป็นเครื่องประดับภายในบ้าน สำหรับลายของผ้าบาตริกจะเน้นรูปของธรรมชาติเป็นหลัก เช่น ท้องทะเล รูปสัตว์ต่างๆ ในปัจจุบัน งานเขียนผ้าบาติกสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวเกาะยาวได้เป็นอย่างดี