หอยชักตีน


       


หอยชักตีนที่อยู่ พบได้ทั่วไป ในหมู่บ้านที่มีหาดและมีหญ้าทะเล อำเภอเกาะยาว

หอยชักตีนเป็นสินค้าออกที่สำคัญของเกาะยาว หอยตัวใหญ่ เปลือกหนา และมีรสชาติอร่อย ส่งร้านอาหารจังหวัดภูเก็ต ราคา กิโลละ 35 บาท

หญ้าทะเล

เกาะยาวมีแนวหญ้าทะเลมากมาย บริเวณที่พบมากที่สุด คือ พื้นที่ระหว่างเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ และบริเวณบ้านอันเป้า ในพื้นที่ของเกาะยาวจะมีหญ้าทะเลประมาณ 8 ชนิด ทั้งที่มีใบขนาดเล็กและขนาดใหญ่เหมือนใบหญ้าคาก็มี หญ้าทะเลนอกจากจะเป็นอาหารของ ปลาพะยูนแล้ว ยังเป็นระบบนิเวศที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตในทะเลอีกด้วย ทั้งเป็นที่วางไข่ เป็นที่อยู่ของสัตว์วัยอ่อน สัตว์ได้รับบาดเจ็บ นับว่าเป็นที่อนุบาลของสัตว์น้ำในทะเล อาจจะกล่าวได้ว่า แนวหญ้าทะเลจะเป็นที่ก่อกำเนิดของสัตว์น้ำในทะเล เพราะฉะนั้น ในการศึกษาแนวหญ้าทะเล จะได้พบกับความหลากหลายของสัตว์น้ำในทะเล ทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา มากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการเรียนรู้หรือเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่พบเห็น