กระชังชุมชนเกาะยาว

 

กระชังชุมชนเกิดจากความต้องการที่จะแก้ปัญหาวิกฤติของเกาะยาวหลังจากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ซึ่งเกาะยาวประสบปัญหาทั้งความเสียหายของทรัพย์สิน ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าทางการประมงไม่ได้ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาะยาวลดลง จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มสินค้าทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว โดยการนำอาชีพด้านการท่องเที่ยวและอาชีพประมงมรวมกัน โดยมีการรวมหุ้น คนละ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 500 บาท สร้างกระชังขนาดใหญ่ ด้านล่างของกระชังก็จะมีการเลี้ยงสัตว์น้ำและด้านบนกระชังจะเอาไม้มาปูพื้นเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทานอาหาร ประชุม ตกปลา พายเรื่อคยัค กางเต้นท์ จำหน่ายสินค้า OTOP ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน กระชังชุมชนเกาะยาวได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีผู้ถือหุ้น 47 หุ้น และได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสมาคมเกษตรกรก้าวหน้า ได้สร้างกระชังขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 22.5 เมตร บนกระชังนอกจากจะมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมแล้ว ยังมีห้องน้ำ ห้องครัว ด้วย


กระชังชุมชนเกาะยาวนอกจากการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวแล้ว วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือการเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำบนกระชัง ชาวประมงสามารถจำหน่ายผลผลิตโดยตรงแก่นักท่องเที่ยวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และสามารถเพิ่มโอกาสจากการมีรายได้ในการนำนักท่องเที่ยวไปชมการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง และกระชังชุมชนยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปที่สนใจการเลี้ยงสัตว์น้ำ

พายเรือคายัคชมกระชังเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้ ซึ่งเป็นการพายเรือชมการเลี้ยงสัตว์น้ำ ของชาวประมงพื้นบ้าน ในอ่าวแหลมไทร ซึ่งมีกระชังประมาณ 300 กระชัง ชมระบบนิเวศของป่าชายเลน ชมแหลมหาดซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงาม มีเม็ดทรายขาวสะอาด น้ำใส สามารถอาบแดด เล่นน้ำ แค้มปิ้งได้ หรือพายเรือคายัดชมระบบนิเวศของหญ้าทะเล หาหอยชักตีน ศึกษาการเกื้อกูลกันของสิ่งมีชีวิตในแนวหญ้าทะเล