พายเรือคายัค

ที่อ่าวแหลมไทร อ่าวแหลมไทร เป็นอ่าวอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย มีหมู่บ้านชาวประมงเป็นส่วนประกอบที่สวยงามของอ่าว อีกด้านหนึ่งก็เป็นแนวป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์ ด้านตรงข้ามของอ่าวแหลมไทรเป็นพื้นที่ตำบลเกาะยาวใหญ่ มีแหลมหาดที่มีทรายขาวละเอียดรอให้นักท่องเที่ยวไปอาบแดด เล่นน้ำ หรือแคมป์ปิ้งกับเพื่อน มีแนวหญ้าทะเลอันกว้างใหญ่ใกล้แหลมหาด มีอะไรที่น่าค้นคว้ามากมายในแนวหญ้าทะเล ระบบการเกื้อกูลกันของสัตว์น้ำกับแนวหญ้าทะเล มีสัตว์ต่างๆ มากมาย เช่น หอยชักตีน (ที่แสนอร่อย) ปลิงทะเล (เมนูพิเศษ) ปลาดาว และอีกมากมาย ภายในอ่าวแหลมไทร มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งมีกระชังประมาณ 500 กระชัง มีสัตว์ที่เลี้ยงมากมาย เช่น กุ้งมังกร 7 สี กุ้งมังกรเลน ปลาช่อนทะเล ปลามง ปลากะพง ปลาเก๋า และปลาแปลกอีกมากมาย เป็นที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านเกาะยาวปีละหลายๆ ล้านเลยทีเดียว การพายเรือคายัคชมอ่าวแหลมไทร เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก เวลา 1 ชั่วโมงไม่เคยพอ เริ่มแรกก็พายเรืออกจากกระชังชุมชนเกาะยาว ชมกระชังต่าง ๆ การให้อาหารกุ้งมังกร 7 สี (ถ่ายรูปกับกุ้งมังกรด้วยก็ได้) ปลาชนิดต่างๆ สามารถขึ้นไปร่วมกิจกรรมการให้อาหารปลาได้ ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง พายเลยไปชมป่าโกงกาง ไปนอนเล่นที่แหลมหาด เล่นน้ำ อาบแดด ดูแนวหญ้าทะเล หรือพายชมทัศนียภาพของเกาะยาวก็ได้