ลิงขึ้นต้นมะพร้าว

การเอาลิงมาฝึกเก็บมะพร้าวนี้ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานานแล้ว เพราะเกาะยาวมีต้นมะพร้าวอยู่ทั่วเกาะ ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้นั้น ขั้นแรกต้องนำลิงมาฝึกโดยลิงที่ฝึกได้ดีนั้น คือ ลิงกัง เมื่อได้ลิงมาจากป่า ผู้ฝึกหัดลิงก็จะเลี้ยงดูทำความคุ้นเคยกับลิง ประมาณ 1-2 เดือนก็จะสามารถเริ่มฝึกหัดสิงได้ เริ่มจากการให้หัดหมุนลูกมะพร้าวจากมีครูฝึกก่อน เมือลิงทำจนชำนาญแล้ว ก็เอาลูกมะพร้าวไปผูกกับกิ่งไม้ แล้วให้ลิงขึ้นไปปลิดลูกมะพร้าว ในขั้นนี้ลิงจะเริ่มรู้งาน สามารถหมุนลูกมะพร้าวได้ทั้งมือทั้งตีน หลังจากนั้นก็ให้ขึ้นต้นมะพร้าวจริง ในการขึ้นต้นมะพร้าวนั้น ลิงทุกตัวจะปลิดลูกมะพร้าวที่สุกจนหมดก่อน หลังจากนั้นก็จะฟังคำสั่งจากเจ้าของลิงว่าจะให้ปลิดทะลายไหน โดยการที่ลิงจะไปที่ทลายที่ยังมีลูกอยู่และคอยฟังสัญญาณจากเจ้าของลิง