การดูนก

การดูนกเป็นงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ให้ความสุข ความเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหรือสภาพแวดล้อมที่จำเจ สภาพธรรมชาติที่สวยงามช่วยให้เราได้รับอากาศบริสุทธิ์และเสริมสุขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งนำเราไปรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้เรียนรู้ชีวิตและประโยชน์ของนกที่มีต่อมนุษย์และธรรมชาติ การดูนกยังช่วยสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสรรพชีวิตในธรรมชาติที่จะช่วยให้เราตระหนักถึงคุณค่าของนกและธรรมชาติในที่สุด