การผลิตยางพารา

ประชาชนใน อ. เกาะยาวประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพการทำสวนยาง ซึ่งเป็นรายได้หลักอีกอาชีพหนึ่งของชาวเกาะยาว ซึ่งผลผลิตจากยางพารานั้นมีหลายแบบ เช่น ต้นยางพารา ยางและยางแผ่น ส่งไปขายที่ กระบี่และภูเก็ต.

การปลูกยางพารา

ในการปลูกยางพารานั้น ขั้นแรกก็เป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับจะปลูกโดยการกำจัดวัชพืชให้หมด หลังจากนั้นก็ขุดหลุมสำหรับปลูก โดยขนาดของหลุมประมาณ 50x50x50 ซม. ระยะห่างแต่ละต้น 4 ม. ระยะห่างระหว่างแถว 6 ม. ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมแล้วกลบหลุม แล้วนำยางติดตามาปลูก โดยใช้เวลาในการปลูกประมาณ 7-8 ปี ก็สามารถกรีดยางได้

การทำยางแผ่น


 


ชาวสวนยางจะกรีดยางทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะเก็บน้ำยางมารวมกัน กรองเอาเศษยางหรือใบไม้ออก ผสมน้ำยางกับน้ำในอัตราส่วนน้ำยาง 2 ส่วน น้ำ 1 ส่วน เทใส่กระบะสำหรับทำแผ่น ผสมกรดซัลฟุริกเจือจางลงไป กวนด้วยพายกวนยางเพื่อผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วนำยางซึ่งแข็งเป็นแผ่นมารีดน้ำออกโดยใช้จักรรีดยาง รีดจนน้ำออกมากที่สุดแล้วนำแผ่นยางไปผึ่งลมจนแห้งสนิท แล้วจึงนำไปเก็บเพื่อรอจำหน่ายต่อไป