การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นการเลี้ยงปลาที่ประหยัดเพราะไม่ต้องใช้พื้นที่ในการทำบ่อปลาลดต้นทุนในการเลี้ยง และลดปัญหาในการดูแลรักษา
การสร้างกระชัง (จำนวน 4 ห้อง ขนาดของห้อง 2.50 ม. X 2.50 ม. )

- ใช้ก้อนโฟมขนาด 20 X 24 x 48 นิ้ว 9 ก้อน โดยใช้ตาข่ายไนล่อนหุ้มภายนอกเพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ไม้ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร 12 อัน
- ตาข่าย ขนาดตาอวน 4 ซม. เบอร์ 18 เย็บเป็นถุง ลึกประมาณ 3.50 ม. ปากถุงสี่ด้านกว้างด้านละ 3 เมตร

 

ชนิดของปลาที่เลี้ยง

1. ปลาเก๋า นำลูกปลาเก๋าจากธรรมชาติ โดยใช้ไซดักและซื้อจากคนหาปลาเก๋า โดยขนาดตัวปลายาว6-7 นิ้ว ราคา 35 บาท ตัวยาว 8-9 นิ้ว ราคา 50 บาท เลี้ยงประมาณ 1 ปี ปลาก็จะมีน้ำหนักตัวประมาณ 1.2 กก. โดยให้อาหารเป็นปลกสับ วันเว้นวัน

2. ปลากระพง ซื้อลูกปลาจากแหล่งผลิตลูกปลาขาย ขนาดตัวปลายาว 4-6 นิ้ว ราคา 17 บาท ขนาด 8-9 นิ้ว ราคาตัวละ 30 บาท เลี้ยงนาน 6 เดือน จะได้น้ำหนักตัวละประมาณ 8 ขีด ถึง 1 กก. โดยต้องให้อาหารทุกวัน

3. กุ้งมังกร มี 2 ชนิด คือ แบบที่มีสีสรรสวยงาม เรียกว่า กุ้งมังกร 7 สี ราคาจะแพง และกุ้งที่ไม่มีสี เรียกว่ากุ้งโคลน ราคาจะถูกกว่า ราคาลูกกุ้งขนาด 1 ซม. ตัวละ 200 บาท ตัวขนาดขนาดใหญ่กว่านี้ กุ้งเจ็ดสี ขาย กก.ละ 1,200 บาท กุ้งโคลน ราคา กก. ละ 300 บาท เลี้ยงประมาณปีเศษ กุ้งเจ็ดสีราคากก.ละ 1,500บาท กุ้งโคลนราคากก.ละ 1,000 บาท