การวางอวนปู

การวางอวนปูเป็นอาชีพที่สำคัญของคนเกาะยาวที่สร้างรายได้ให้กับคนเกาะยาวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก อวนปูเป็นอวนติดที่ คือจะมีสมอยึดทั้งสองด้านของอวนให้ติดอยู่กับที่ ให้กระแสน้ำพัดพาปูมาติดอวน ปูที่ได้มักจะเป็นปูม้าขนาดใหญ่ เพราะอวนปูจะมีตาอวนขนาดใหญ่ ทำให้ปูตัวเล็กจะไม่ติดอวน เป็นการจับปูแบบอนุรักษ์ธรรมชาติไม่จับแบบทำลายล้าง ในการออกวางอวนปูนั้นสามารถวางได้ทุกวันตลอดทั้งปี จะนิยมวางอวนในตอนเช้า และจะกู้อวนขึ้นมาจับปูในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น เมื่อเก็บเอาปูออกจากอวนเสร็จ ชาวประมงก็จะเปลี่ยนที่วางใหม่หมุนเวียนต่อไป

 

โปรแกรมการวางอวนจับปูกับชาวประมงพื้นบ้าน
06.30 น. เดินทางไปท่าเรือ ไปกู้อวนปูกับชาวประมง
07.30 น. เริ่มกู้อวนปู
09.30 น. วางอวนปู
10.00 น. เดินทางกลับที่พัก

อัตราค่าบริการ
- นักท่องเที่ยว 1 คน 600 บาท
- นักท่องเที่ยว 2 คน คนละ 350 บาท
- นักท่องเที่ยว 3 คน คนละ 300 บาท
- นักท่องเที่ยว 4 คน คนละ 250 บาท
- นักท่องเที่ยว 5 คน คนละ 200 บาท