การตกปลาหมึก

 

การตกปลาหมึก เป็นกิจกรรมที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบกิจกรรมที่ตื่นเต้น เร้าใจ ปลาหมึกสามารถตกได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลาง แต่จะสามารถตกได้ดีในตอนกลางคืน โดยเฉพาะในคืนเดือนมืด บางครั้งสามารถตกหมึกได้คืนละ 10 กว่ากิโลกรัม หมึกที่ตกได้จะเป็นหมึกหอมขนาดใหญ่ โดยใช้เหยื่อปลอมเป็นเหยื่อล่อ จะตกแบบใช้คันเบ็ดที่ทันสมัย หรือใช้วิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมก็ได้ วิธีการตกปลาหมึก จะผูกเหยื่อปลอมซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตัวกุ้งแล้วเหวี่ยงลงไปในน้ำ แล้วดึงสายเบ็ดกลับมา ซึ่งมองดูคล้ายกับว่ากุ้งกำลังว่ายน้ำ เมื่อปลาหมึกมองเห็นจะว่ายน้ำไล่แล้วเอาหนวดจับเหยื่อปลอม เบ็ดที่เหยื่อปลอมก็จะเกี่ยวติดหนวดปลาหมึกขึ้นมา (สมน้ำหน้าปลาหมึก) เหยื่อปลอมที่ใช้ตกปลาหมึกนี้ จะมีสีสันสวยงามหลายสี ในแต่ละคืนปลาหมึกจะชอบในแต่ละสีไม่เหมือนกัน บางคืนชอบสีแดง แต่อีกคืนอาจไม่ชอบสีแดง อาจจะชอบสีเขียวก็ได้
 

การปั่นไฟตักปลาหมึก
การปั่นไฟตักปลาหมึกเป็นกรรมวิธีของชาวประมงพื้นบ้านเกาะยาวที่จะหาปลาหมึกกล้วยมาบริโภคหรือจำหน่าย เป็นกิจกรรมที่ทำตอนกลางคืน โดยเฉพาะคืนเดือนมืด โดยการใช้เครื่องปั่นไฟขนาดเล็กปั่นไฟบนเรือแล้วแล้วต่อหลอดไฟไว้เหนือน้ำ โดยเลือกบริเวณที่มีน้ำใสและมีปลาหมึกกล้วยมาก หลังจากปั่นไฟไปซักครู่ ปลาหมึกกล้วยจะเห็นแสงไฟและจะว่ายน้ำมาเล่นแสงไฟ ชาวประมงก็จะใช้สวิงตักปลาหมึก ในคืนที่มีปลาหมึกมากๆ สามารถตักได้คืนละหลายสิบกิโลกรัม พวกที่ชอบตกกีฬาตกปลามักจะนำปลาหมึกไปเป็นเหยื่อตกปลาอีกที โดยจะใช้เหยื่อปลาหมึกเป็นๆ เกี่ยวเบ็ด จะทำให้โอกาสที่จะได้ปลาขนาดใหญ่