การตกปลา


เกาะยาวเป็นเกาะอยู่กลางทะเล มีเกาะและกองหินใต้น้ำมากมาย โดยเฉพาะประการังเทียมหรือกองหินที่กรมประมงได้จัดทำเพื่อเป็นที่อาศัยของฝูงปลา ทำให้การตกปลาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านเกาะยาวจำนวนมาก ช่วงเวลาที่นิยมตกปลาคือช่วงนำตาย ในช่วง 6 – 12 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรมทางจันทรคติ เพราะกระแสน้ำไม่เชี่ยว แต่ช่วงเวลาอื่นก็สามารถตกได้ ปลาที่ได้เป็นปลาขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น ปลากะพง ปลาสาก ปลาเก๋า ปลากระเบน ปลาข้างไฝ เป็นต้น บางครั้งในการออกไปตกปลามักจะนำเครื่องปั่นไฟไปด้วย เพื่อปั่นหมึกใช้เป็นเยื่อตกปลา หากใช้เหยื่อเป็น โอกาสที่จะได้ปลาที่มีขนาดใหญ่สูง นอกจากการตกปลาแล้วการลากเบ็ดอินทรีก็เป็นเกมส์ที่เป็นที่นิยมกันและมักจะไม่ผิดหวัง

   

 


โปรแกรมตกปลาราคาพิเศษ

จากท่าเรือบางโรง จังหวัดภูเก็ต ปั่นไฟปลาหมึกกล้วย
ตกปลา 1 คืน จำนวนไม่เกิน 8 คน 2,500 บาท